poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Motyw homoseksualnej relacji kobiet w filmach reżyserek

Motyw homoseksualnej relacji kobiet w filmach reżyserek


Popularyzatorskie opracowanie, w którym autorka przybliżyła, poddając analizie (krótko je opisując), 251 filmów wyreżyserowanych przez kobiety, z wyraźnie nakreślonym motywem homoseksualnych relacji kobiecych. Pod pojęciem „homoseksualna relacja” kryje się najczęściej romantyczne, czy też seksualne powiązanie kobiety z kobietą, niezależnie od tego jakiej były orientacji psychoseksualnej. Relacja lesbijska to tylko pewien procent pośród prezentowanych kontaktów, w których dochodzi do powiązania ze sobą bohaterek płci żeńskiej. Rozpowszechniany bezmyślnie termin „filmy lesbijskie” przy opisywaniu produkcji w których kobiety łączą się ze sobą romantycznie, czy też także seksualnie, to heteronormatywne uproszczenie które zakłamuje obraz owych kobiecych relacji, jakie same w sobie są homoseksualne, gdyż w relacji tej odnajdujemy osoby tej samej płci, ale jednocześnie tylko w części lesbijskie, czyli takie, w której bohaterkami uczyniono kobiety homoseksualne.

Za próbą analizy dorobku kobiet reżyserek, stała potrzeba ustalenia jak bardzo ich pogląd (uwzględniając ich współpracę z innymi osobami, najczęściej ze scenarzystkami) na relacje kobiece różni się od poglądu na ten temat mężczyzn. Autorka przede wszystkim próbowała ustalić status psychoseksualny reżyserek, aktorek, i bohaterek filmowych, odnosząc się do pewnych cech tych ostatnich, a także sposobu w jaki prezentowano je w filmach.

środa, 25 marca 2020