sobota, 18 maja 2013

Ułomne to wasze przeświadczenieUŁOMNOŚĆ – w założeniach. Już u podstaw myślenia osób starających się pokłonić nad prozą homoseksualną, czy transpłciową – uwidacznia się nieuświadomione pozoranctwo. Pozoranctwo służące potrzebie przeoczenia. Czy poświadcza to o nędzy jeśli chodzi o zasób wiedzy? Czy to nieumyślna ignorancja? Czy jednak umyślne lekceważenie w imię wpisania się w pewien – UŁOMNY – pogląd, służący podtrzymaniu przeświadczenia, że to co niewidoczne i niepowszechne – nieistotne? Przy odnoszeniu się do zagadnienia homoseksualizmu, czy transpłciowości – zdaje się, że owe założenia – niczym innym jak IGNORANCJĄ. Jak to świadczy o tych, którym zdaje się, że wiedzę posiadają, że pozwalają sobie na opisywanie i analizy – u podstaw mając zawężać pogląd, jakoby twórczość w temacie skurczona do tego co widoczne, oficjalne?

KPINA.

Demontaż słuszności przekonań tych którym zdaje się że „wiedzą” i „szczerze” odnoszą się – bezwzględnie, w potrzebie uwolnienia się od archaicznych wniosków, które kierują ku błędnemu podsumowaniu. Nieświadome czy świadome zamknięcie się na pewien odbiór z doborem czegoś i jednoczesnym nieuwzględnieniem reszty – służy budowaniu błędnych teorii, i zakłamuje rzeczywistość.

UŁOMNE – co ograniczane z wygody, szczególnie gdy wynika to z ograniczenia wyobraźni. Przeto – po cóż się brać za analizę?

piątek, 17 maja 2013

Castle Party 2012 Bolków zdjęcia

Nadal nie wiem czy w tym roku pojadę na CP. To sobie kilkoma fotkami wspomnę poprzedni roczek. Gdzieś tam była moja kwatera...


Niewiasty...Tu też kilka się trafiło